Export autos

Als u auto’s naar Nederland exporteert, die een bijzonder hoge waarde vertegenwoordigen, kan het exporteren van auto’s uit de Verenigde Staten een optie zijn. Het totale bedrag dat men kan verdienen met de verkoop van een Nederlandse auto kan hoger zijn dan het totale bedrag dat men heeft verdiend met de verkoop van hetzelfde voertuig in de Verenigde Staten.

In sommige gevallen kunnen mensen die in de Verenigde Staten gebruikte auto’s kopen, het voordeliger vinden om deze in Nederland te kopen. In dit geval moeten er extra kosten worden betaald – deze kosten worden niet gedekt door de autoverzekering voor de export – en in sommige gevallen moet de auto worden geregistreerd voor export en vervolgens worden gekeurd. In sommige gevallen kan de auto niet worden geïnspecteerd en moet hij opnieuw worden geregistreerd en geïnspecteerd. Wanneer en hoe vaak auto’s opnieuw moeten worden geregistreerd, wordt door elke afzonderlijke staat bepaald.

NEDERLANDSE AUTO VERWERFT

Het totale bedrag dat u voor uw auto moet betalen, is het bedrag dat u bij uitvoer ontvangt. Dit is de contante waarde. Als u een auto uit de Verenigde Staten zou invoeren en contant zou betalen, dan zou de auto worden getaxeerd en het bedrag dat u nog verschuldigd bent, zou van dat contante geld worden afgetrokken.

Wanneer u een gebruikte auto koopt, of die nu uit de Verenigde Staten komt of uit een van de landen die onder de ECA vallen, biedt de Nederlandse importeur automatisch een herverzekering van 150% voor Nederlandse ingezetenen en een bonus van 25% voor ingezetenen van de Verenigde Staten. Dit bedrag wordt opgeteld bij de basisbelasting van 50% inclusief de verkoopfactuur. Het totale bedrag dat u voor de Autozam TAZ moet betalen is het totaal van de kosten van de auto plus de exportheffing zoals die door de ECA is vastgesteld.

Indien uw auto echter uit de Verenigde Staten werd uitgevoerd en een waarde heeft van meer dan 5.000 US dollar, dan is een afzonderlijke goedkeuring vereist van de federale Hot Importtask van het Department of Motor Vehicles of DMV.

NEDERLANDSE ruggengraat

In de afgelopen 25 jaar heeft DUTCH over de hele wereld een solide reputatie opgebouwd. Vandaag de dag staan er meer DUTCH auto’s in internationale showrooms dan in de Verenigde Staten. DUTCH auto’s worden gekenmerkt door kwaliteit, de trots van het DUTCH merk. Met verschillende online verkopers, over de hele wereld, is DUTCH leider-en-spiritualiteit. De D annotatie sterke punten en kernwaarden zijn wat Durch Type zo sterk geïdentificeerd over de hele wereld.

Voorwaar, Durch Type is inderdaad het woord van kracht!

Lees meer:
Auto reparatie