Taxi Haaglanden

De taximeter bestaat uit drie hoofdonderdelen, het dekkingsgeld, het basistarief en het functie- of speciale-operatiegeld. Het particulier aangedreven voertuig haalt gewoonlijk een snelheid van ongeveer 50 km per uur voor systemen met een vast tarief; het taxitarief is echter normaal van toepassing op voertuigen met vooraf overeengekomen, ver uit elkaar liggende routes, of wanneer zij zijn uitgerust met vooraf overeengekomen meters.

De term taxi wordt ook gebruikt om te verwijzen naar de chauffeur of, zoals in Melbourne, naar de taxi. De naam is afgeleid van het Duitse woord Tache, dat verplaatsen betekent. Het moderne laadvermogen van de taxi is ongeveer 350 liter; het is mogelijk 70 liter extra te vervoeren wanneer overvulling niet aan de orde is. De nummerplaat van de gele taxi’s was in Europa en de Verenigde Staten de voornaamste bezienswaardigheid op straat vóór de invoering van de zwarte taxi’s, omdat die door de autoriteiten nog als ongeschikte kleuren werden beschouwd.

Verschillen in taxi’s houden verband met de manier waarop elk type voertuig wordt aangedreven of bestuurd. Zo zal een dieseltaxi die op dampen moet rijden een hogere belasting hebben dan een benzinevoertuig, zal een voertuig met een hoog volume dat op dampen moet rijden een lagere belasting hebben dan een voertuig dat op dampen moet rijden, en zal een voertuig dat alleen op dampen kan rijden een lagere belasting hebben dan een voertuig dat alleen op dampen kan rijden, omdat zij alleen op dampen met een laag gehalte kunnen rijden.

Het is voor iedere bestuurder noodzakelijk de luchtdruk van de toerenteller in de gaten te houden, aangezien deze aangeeft hoe vaak de motor draait. Om de weergave van de taxameter correct te houden, zal de bestuurder of bediener bijzonder alert moeten zijn wanneer de kilometerstand wordt opgevraagd.

Op snelwegen moet de bestuurder een snelheid van ten hoogste 60 km/h aanhouden, in plaats van de maximumsnelheid van 80 km/hSnelheid op snelwegen is 65 km/h, in plaats van de maximumsnelheid van 80 km/h. De taximeter meet de snelheid in kilometer per uur of meter per kilometer, en vermenigvuldigt deze waarden om de snelheid te krijgen waarmee de taxi rijdt.

Het is ook noodzakelijk dat de bestuurders of exploitanten vertrouwd zijn met de kleuren van de verschillende verkeerslichten, aangezien dit hen zal helpen om de signalen te identificeren, wanneer zij deze zien. De kleur van het licht zal op de taxameter oplichten om aan te geven of deTaxiwegen voorrang hebben of zijn.

Het is noodzakelijk de voorruit van het voertuig schoon te houden, om een duidelijk zicht te hebben op het tegemoetkomende verkeer. Het automatische verlichtingssysteem in voertuigen meet de temperatuur van de voorruit, en verlicht het scherm in de taxi, waardoor het licht andere bestuurders niet verblindt, maar juist discreet is. De temperatuur van de voorruit wordt gemeten door de luchttemperatuursensor die op de voorruit is bevestigd. Als de luchttemperatuur stijgt, stuurt de sensor een signaal naar het apparaat, dat de temperatuur meet en een signaal naar de taximeter stuurt, die op zijn beurt de lichten laat knipperen.

Wanneer de voorruit vuil is, zal de bestuurder de taxameter niet kunnen zien omdat het licht dan wordt verduisterd. Het automatische systeem zal ervoor zorgen dat het licht van de taxameter duidelijk oplicht, en zal de richtingaanwijzer doen branden volgens het signaal van de taxameter, om de bestuurder gemoedsrust te geven. De conclusie van dit alles is dat taxi’s zorgen voor de veiligheid van de passagiers, en dat ze goed verzorgd worden, door hun chauffeurs. Het is dus een aangename transactie voor beide partijen. Een onderzoek van het taxigebruik in Melbourne, Australië, zou erop wijzen dat de binnenstadbewoner zeker de diensten van een taxichauffeur van Melbourne nodig zal hebben. Hij heeft immers het uitdrukkelijke doel mensen van en naar hun bestemming te vervoeren, en de belastingen moeten dienovereenkomstig worden betaald.